Historien bag Herfølge erhvervsforening

Det er altid glædeligt, når virksomheder vælger at slå sig ned i Herfølge-/Tureby-området, derved fastholder vi den positive erhvervs-udvikling, som området igennem mange år har været inde i.

I det hele taget er Herfølge-/Tureby-området inde i en positiv udvikling på mange områder. Dels mærker vi tydeligt, at Køge Kommune har taget fat om udviklingen af området som by, og dels mærker vi at ”byen” vokser og vokser – både som erhvervs- og boligområde.

Det er et sted, hvor folk kan li´ at være…!

Herfølge Erhvervsforening byder velkommen til alle der har interesse i erhvervslivet i Herfølge – Tureby området og vil her udvide kendskabet til foreningens arbejde, samt styrke netværket blandt de eksisterende virksomheder i lokalområdet.


Siden starten i 1988 har Herfølge Erhvervsforening arbejdet for vækst i Herfølge og Tureby.

Herfølge Erhvervsforening blev stiftet 18.01.1988

Foreningens formål:

  • At markere erhvervslivet i Herfølge og Tureby området som et alsidigt sammensat og effektivt erhvervsliv
  • At medvirke til at foreningens medlemmer opnår og fastholder en fortrinsstilling i forbrugernes bevidsthed
  • At markere medlemmernes fælles interesser over for såvel foreningens medlemmer, som det øvrige samfund

Herfølge Erhvervsforening har i mere end 25 år været det naturlige forum for områdets butikker og virksomheder – ud fra flg. formål:

Personer, selskaber og andre, som driver virksomhed i Herfølge-/Tureby-området, eller i øvrigt enhver, som har interesse i at udvikle erhvervslivet i området kan optages som medlemmer.


Hvad laver Herfølge Erhvervsforening?

I det daglige varetager vi medlemmernes interesser overfor kommune og andre myndigheder, og vi bliver taget med på råd i udviklingen af området. Vi står for en del af de arrangementer, der finder sted, bl.a. juletræstændingen i Herfølge, vi har arrangeret lokale messer og vi markedsfører os i stor udstrækning samlet, bl.a. fordelagtigt i Lørdags-Avisen hver 14.dag.

Herudover samarbejder vi i vid udstrækning med de øvrige foreninger i området – i særdeleshed med Herfølge Borgerforening


Bliv medlem

Hvis du kan se fordelene ved at være med i en forening, der aktivt arbejder for det lokale erhvervsliv kan du melde din virksomhed ind her.

Spørgsmål og henvendelse om medlemskab kan rettes til formanden.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen